Çelik Konstrüksiyon

Bay 99 İnşaat Çelik Konstrüksiyon

Hafif olması nedeniyle daha az deprem yüklerine maruz kalır, sağlamdır, imalat ve montajda işçilik ve zamandan tasarruf sağlar, farklı konstrüksiyon sistemleri uygulanabilir, hızlıdır, defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir, uzun ömürlüdür, çelik %100 geri dönüştürülebilir ve bu işlem kaç kez yapılırsa yapılsın, özelliğini kaybetmez, çevreye zarar vermez.
– Üretilen çelik malzemenin montajı daha hızlıdır.
– Malzeme israfı düşüktür.
– Çelik malzeme söküldüğünde tekrar az bir kayıpla başka bir yerde kullanılabilir.
– Depreme daha dayanıklıdır.
– Açıklıkların büyük olduğu yerlerde betonarme ile geçilemeyen aralar çelik ile rahatlıkla geçilebilmektedir.
– Betonarme sisteme göre çelik konstrüksiyon yapılar daha hafif olduğundan temel maliyeti daha ekonomiktir.
– Kullanımı uzun sürelidir.
– Geri dönüşümü olan bir malzemedir.
Ekonomik ve estetiktir.Çelik yapı, galnize çelik maddesinin soğuk şekil verme işlemi sonrasında kullanılması ile yapılan yapılar olarak tanımlanmaktadır.
Bu yapıların sahip oldukları birçok avantajlı nokta bulunmaktadır. Bu avantajlardan biri çeliğin esnek olması nedeniyle istenilen şekil verilebilmesidir.
Çeliğin dayanıklı olması nedeniyle bir yapının uzun süreler hizmet verebilmesi ve bundan dolayı oldukça ekonomik olmasıdır. Çelikten yapılan yapılarda yapının taşıyıcı sistemleri korozyona ve çürümeye karşı oldukça dayanıklıdırlar.
Çelik Yapı ların Sahip oldukları Avantajları nelerdir?
Çelik gerilme kuvvetine karşı betonarme yapılardan daha fazla direnç gösterebilmektedir. Yapıların genişleyebilir olması ve bir yapının güçlendirilerek dayanıklılığının arttırılması gerektiğinde bu mümkündür. Ama aynı şey betonarme yapılar için bu durum gerçekleştirilemez. Çelikten imal edilen yapılarda taşıyıcı sistemler yani kolonlar ebat olarak daha küçüktür.
Bu özelliğinden dolayı yapıda kullanılacak başka sistemler için fazladan kullanım alanı bulunmasını sağlamaktadır. Çelik yapı maliyet açısından önemli tasarruflar sağlamaktadır çünkü kullanılacak olan malzemeler hafiftir ve bu da işçiliğin daha az olmasına yol açmaktadır. Sonuçta toplam maliyet azalır. Montaj işlemleri betonarme yapılara oranla daha kısa zamanda yapılabilmektedir.
Betonarme olarak inşa edilen ve bir yıl süren inşa süresi çelik yapı teknolojisiyle bir iki ay içinde tamamlanabilmektedir. Depremin neden olacağı yıkıcı etkilere karşı beton yapılara kıyasla daha fazla dayanıklıdırlar. Çünkü yapının taşıma sistemlerinin taşıması gereken yük daha azdır. Bu kullanılan çelik malzemesinin bir özelliğidir
Çelik yapı malzemeleri defalarca kullanılabilmektedir.Bu özelliği çeliğin geri dönüşüm oranını arttırmasıından kaynaklanmaktadır. Malzemeler bir yapıdan sökülerek başka bir yapıda kullanılabilmektedir. Bu işlem çok seferler tekrarlanabilir ama aynı durum betonarme kısımlar için geçersizdir. Bu nedenle çelik malzemelerde israf oranı oldukça düşüktür. Çelik konstrüksiyonlar kullanılarak yapılan yapılar oldukça çeşitlidir.
İhtiyaçlar doğrultusunda ağır çelik ya da prefabrik gibi hafif çelik malzemelerin kullanılma imkanları bulunmaktadır. Kullanılan malzemeler yalıtımlı yapı ya da yalıtımı olmayan yapıların yapılmasına olanak tanımaktadır. Çelik malzemeler kullanılarak yapılan yapılar arasında alışveriş merkezleri, havaalanındak, yapılar, uçak hangarları, asansör kule sistemleri, sportif tesisler, baz istasyon sistemi gibi çok çeşitli yapılar bulunmaktadır.
Çelik yapı taşıyıcı sistemleri diğer yapı sistemlerine oranla 10 kata varan oranlarda avantajlı imkanlar sunabilmektedir. Bu yapı türü Türkiye özelinde düşünüldüğü zaman son yıllarda giderek artış gösteren bir ivmeye sahiptir. Çelik konstrüksiyonların tercih edilme nedenleri çok çeşitli olmakla beraber bu avantajlar arasında öne çıkan noktalar bulunmaktadır. Örneğin sökülerek tekrar tekrar kullanılabilmeleri bu avantajlı yönlerden biridir.

Örnek Çalışmalar